Skip to main content

Vervolgonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
maandag 23-09-2019
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Vervolgonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vervolgonderzoek’.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevo…

Cultural governance: nazorg / stand van zaken

Informeren van de raad over bevindingen uit drie jaar nazorg over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural g…

Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede

In dit rapport wordt onderzocht wat er met de aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar verbonden partijen is gedaan en welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In dit…

Rapport vervolgonderzoek informatievoorziening grote projecten

In dit rapport wordt gekeken wat er met de aanbevelingen van het eerdere onderzoek naar informatievoorziening bij grote projecten is gedaan. Tevens is de vraag of de raad nu beter geïnformeerd wordt.

Opvolging rekenkameronderzoek en nazorg

Over wie de opvolging van rekenkameronderzoek bewaakt bestaat verschil van mening. De ene rekenkamer(commissie) vindt dat ze dat zelf moeten doen, andere rekenkamer(commissie)s vinden het bij uitst…

Afhandeling aanvragen burgers en Camping De Scheleberg (vervolgonderzoek)

De Rekenkamercommissie heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van aanvragen door burgers en de situatie rondom Camping De Scheleberg. In dit vervolgonderzoek wordt gekeken wat er met…