Skip to main content

Verzelfstandiging

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Verzelfstandiging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verzelfstandiging’.

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

‘Het stroomt in Arnhem.’ Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor…

Vooronderzoek probleemstelling, urgentie en verwachtingen Steinerbos

In de gemeente Stein is al vele jaren veel beroering en emotie over het Steinerbos. Nadat op 3 januari 2013 het Steinerbos op meer bestuurlijke afstand is gezet door de oprichting van de Steinerbos…

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) is per 1 januari 2014 verzelfstandigd. Tegenvallende financiële resultaten waren aanleiding om te onderzoeken of het besluitvormingsproces van de verzelfsta…

Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering

De rekenkamer onderzocht de verzelfstandiging en privatisering van het fiscale parkeerbeheer.