Skip to main content

verzoek onderwerp rekenkameronderzoek

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
woensdag 20-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: verzoek onderwerp rekenkameronderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘verzoek onderwerp rekenkameronderzoek’.

Suggesties voor rekenkameronderzoek van derden

Het is mogelijk en wenselijk dat de rekenkamer(commissie) suggesties voor onderzoeksonderwerpen ontvangt van derden zoals raad(sfracties), het college, individuele burgers of belangengroepen. Naar …