Skip to main content

VN-verdrag Handicap

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 28-12-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Schagen

Tag: VN-verdrag Handicap

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘VN-verdrag Handicap’.

DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap

Het onderzoek richt zich op de vraag “In hoeverre voldoen gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”