Skip to main content

Volksgezondheid

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
woensdag 11-11-2015
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Volksgezondheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Volksgezondheid’.

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor …

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems…

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Groningen

Provincie Groningen heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie een flinke versnelling doorgevoerd bij saneren van ernstig verontreinigde bodems met ri…

Saneren is vooruitzien. Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland.

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt…

Saneren is vooruitzien. Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel.

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt…