Skip to main content

Volkshuisvesting

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 21-04-2008
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Den Helder

Tag: Volkshuisvesting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Volkshuisvesting’.

Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?

In het rekenkameronderzoek staat de wijze waarop de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan haar volkshuisvestingsbeleid en de kaderstellende en controlerende rol van de raad daarbij centraal. He…