Skip to main content

Voorschoolse educatie

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 20-09-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Voorschoolse educatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Voorschoolse educatie’.

Toezicht op voorscholen. De uitdaging van goed en praktisch toezicht

Amsterdam wil de kwaliteit van voorscholen verbeteren, maar heeft daarbij niet veel aandacht voor het toezicht. Het toezicht op de voorscholen is weinig onafhankelijk en onvoldoende efficiënt.