Skip to main content

Voorst

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 16-05-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Tag: Voorst

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Voorst’.

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst.

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten van de bezuinigingen zijn die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en of daarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad.

Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

Onderzocht is in hoeverre in de gemeente Voorst het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd zijn en of de mee- en informaties…