Skip to main content

Voorzieningen

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Voorzieningen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Voorzieningen’.

Ouder worden in Vlaardingen

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat. Een explorerend onderzoek, zonder normenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor conclusies en aanbevelingen.

Ouder worden in Schiedam

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat, een explorerend onderzoek, zonder nornenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor de conclusies en aanbevelingen.

Toegang tot voorzieningen in de Wmo

In het rapport ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’ is onderzocht hoe cliënten het proces ervaren vanaf het eerste contactmoment tussen de cliënt en de gemeente tot en met de beslissing van de …

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …

Evaluatie Minimabeleid

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het minimabeleid in de gemeente Alkmaar. De belangrijkste conclusies zijn, dat de omvang van de doelgroep niet duidelijk is en dat er geen duidelijke…

Reserves en voorzieningen Heemstede (2013)

Het onderzoek betreft een quick scan onderzoek naar de reserves en voorzieningen. In het kader van de behandeling van de begroting 2013 inclusief de meerjarenbegroting bestaat behoefte aan een expe…