Skip to main content

Vruchtboomfonds

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-07-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Vruchtboomfonds

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vruchtboomfonds’.

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …