Skip to main content

Vth

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 27-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Vth

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vth’.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij majeure risicobedrijven in de provincie Noord-Brabant. Er is daarbij specifiek aan…

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…