Skip to main content

Waarde

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Waarde

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Waarde’.

Vastgoed

De Enschedese rekenkamercommissie vindt dat het beeld dat de gemeente schetst van het gemeentelijke vastgoed in een aantal gevallen niet overeenkomt met de realiteit en dus een veronderstelde werke…

De waarde bepaald/t: de uitvoering van de waardebepaling Wet WOZ

Met de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van gebouwen. Er is een verschil in waarde geconstateerd die leidde tot klachten. In dit rapport wordt onderzocht hoe de gemeente de Wet waardering onro…