Skip to main content

Wachtlijsten

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Wachtlijsten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wachtlijsten’.

Wachttijden in de jeugdhul

Onderzoek naar de aard en omvang van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat er niet systematisch wordt gemeten hoe lang wachttijden zijn en welke zorgaanbieders w…

Onverantwoord wachten op Jeugdzorg

De Rekenkamers Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan …

(On)verantwoord wachten op jeugdzorg

Ons onderzoek is gericht op de afspraak dat kinderen binnen negen weken de zorg moeten krijgen waarop zij recht hebben. Langer dan negen weken wachten mag als Bureau Jeugdzorg beoordeelt dat dit ve…

Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal provincie Noord-Holland

De Rekenkamer heeft begin 2010 in het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken in de jeugdzorg tussen de provincies en h…

Kind centraal of cijfers centraal? – provincie Flevoland

Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te h…

Kind centraal of cijfers centraal? – provincie Noord-Holland

Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te h…

Kind centraal of cijfers centraal? – provincie Utrecht

Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te h…

Kind centraal of cijfers centraal? – provincie Zuid-Holland

Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te h…