Skip to main content

Wageningen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 22-04-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Wageningen

Tag: Wageningen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wageningen’.

Onderzoek naar het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen

De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit de Rekenkamer van Wageningen om het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen te onderzoeken. De Rekenkamer heeft opgemerkt dat…

Onderzoek theater Junushof – de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en de afweging van kosten en baten

Sinds 1998 is het Theater Junushoff in de publiciteit en onderwerp van politieke besluitvorming geweest. Volgens de Rekenkamer was het tijd voor een historische (politiek-bestuurlijke) feitenrecons…