Skip to main content

Waterbeleid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht

Tag: Waterbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Waterbeleid’.

Samenwerking waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeenten in het BOWA (bestuurlijk overleg water AVG gebied)

Het betreft een rekenkameronderzoek naar het samenwerkingsproces van waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de inliggende gemeenten. Het onderzoek richt zich zowel op de samenwerking in het verleden …

Water(toets) in zicht: helder of troebel?

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waa…

Water(toets) in zicht: helder of troebel?

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waa…