Skip to main content

Waterkring

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
donderdag 16-06-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Waterkring

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Waterkring’.

Jaarverslag 2015 Waterkring NVRR

In dit derde verslagjaar van de Waterkring stonden activiteiten centraal als: – de waterschapsverkiezingen, deze verkiezingen hebben grote invloed gehad op zowel de activiteiten als de samenstellin…

Ontwikkeling van de Rekenkamerfunctie bij Waterschappen

Het doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een …

Position Paper Waterkring: Rekenkamerfunctie bij waterschappen noodzakelijk

Doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een goed…

Jaarverslag 2014 Waterkring

In dit tweede verslagjaar van de Waterkring stonden als activiteiten centraal: – De positionering van de Waterkring, bestuurlijk netwerk en publiciteit. – De ontwikkeling van een Position Paper ove…

Jaarverslag 2013 Waterkring NVRR

De voorzitters van de rekenkamercommissies van de waterschappen (“Waterkring”) hebben hun eerste jaarverslag uitgebracht. De waterkring werd opgericht op 3 juli 2013 en wil de positie van de rekenk…