Skip to main content

Website

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
donderdag 03-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Krimpenerwaard

Tag: Website

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Website’.

Informatievoorziening aan burgers: resultaten Doe Mee-onderzoek 2017

Dit rapport bevat de uitkomsten van het gezamenlijke Spotdag-onderzoek van 2017, waar specifieke vragen aan zijn toegevoegd voor de gemeente Krimpenerwaard over de informatievoorziening op de gemee…

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening vi…

Rekenkamerbrief ‘Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie’: verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.’

De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek …

Digitale dienstverlening in Barneveld

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat in de gem…

Resultaten “De drie Vragen” website NVRR (2011)

Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over de website van de NVRR en wat er zou kunnen…