Skip to main content

Weerstandsvermogen

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-10-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Weerstandsvermogen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Weerstandsvermogen’.

Begroting en (verplichte) paragrafen

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het me…

Reserves, risico’s en ratio’s

De reserves zijn verder aangesproken en het weerstandsvermogen zakt onder de norm. Gelet op de financiële positie van de gemeente pleit de rkc voor scherpere sturing, financiële discipline, en het…

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …

Weerstandscapaciteit

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een weerstandsvermogen voor als ratio tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het totaal aan gekwantificeerde ri…