Skip to main content

Wegen

Aantal berichten met deze tag: 36

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Wegen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wegen’.

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS…

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect hee…

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Flevoland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Noord-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Utrecht

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Zuid-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Flevoland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Noord-Holland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen- provincie Utrecht

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Zuid-Holland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…