Skip to main content

Werk/inkomen

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 01-06-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Wageningen

Tag: Werk/inkomen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Werk/inkomen’.

Inkomensondersteuning in Wageningen; ervaringen van burgers met inkomensondersteuning door de gemeente

Wageningen heeft grote ambities op het terrein van re-integratie en inkomensondersteuning. Centraal in het beleid staat het begrip zelfredzaamheid. De gemeente wil mensen helpen zichzelf te helpen….

Armoede, participatie en beleid in Enschede

Een onderzoek van de Enschedese rekenkamer naar het armoedebeleid van de gemeente schetst het beeld van ernstige armoedeproblematiek. De meeste gemeentelijke regelingen hebben een grote bekendheid…

Hervormingen in het re-integratiebeleid. Quick scan

In 2012 heeft de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan naar de hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. In het onderzoeksrapport geeft de rekenkamer aan de implementati…

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Uit het onderzoek blijkt dat Leiden fors investeert in de re-integratie van Leidse burgers. Veel mensen volgen een re-integratietraject. De aanpak lijkt resultaat te hebben. Met het vernieuwde re-i…

Met nevelen omhuld -Onderzoek naar re-integratiebeleid in Deventer-

De rollen en taken van gemeenten m.b.t. re-integratie en bijstand zijn de afgelopen jaren veranderd. Re-integratie staat daarbij voor alle activiteiten die gericht zijn op weer aan het werk gaan. A…