Skip to main content

Werkgelegenheid

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
woensdag 01-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Werkgelegenheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Werkgelegenheid’.

Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op h…

ICT-Centrum Veenendaal

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum….

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevo…

Evaluatie luchthaven

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvormin…

Werken aan werkgelegenheid: verkenning acquisitiebeleid 2006-2011

De uitvoering van het regionale acquisitiebeleid staat ‘in de steigers’. Hierdoor, en omdat de doelen niet gekwantificeerd zijn, kan de rekenkamercommissie niet vaststellen of de doelen zijn bereik…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

Delft als centrum van kennis en innovatie

In 2005 heeft de Delftse rekenkamer onderzocht of het kennisstadbeleid succesvol was. Omdat Delft kennisstad speerpunt van beleid is gebleven heeft de rekenkamer vijf jaar later opnieuw onderzoek l…