Skip to main content

Wet bescherming persoonsgegevens

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 23-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Gooise Meren

Tag: Wet bescherming persoonsgegevens

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Privacy in het sociaal domein

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht…

Privacy in het Sociaal Domein

B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is…

Privacy van burgers met een hulpvraag

Bij het verlenen van hulp aan burgers heeft de gemeente privacygevoelige gegevens nodig. Wat doet de gemeente om de privacy te beschermen, wat kan beter en welke privacyrechten hebben burgers?

Digitale veiligheid

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag…