Skip to main content

Wet- en regelgeving

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 16-08-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Wet- en regelgeving

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wet- en regelgeving’.

Bestuurlijke reactie NVRR op wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers

De NVRR is door de overheid gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’. In haar reactie heeft de NVRR rekening gehouden met het diverse landschap van reken…

Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.

Wettekst Wet hergebruik van overheidsinformatie

Lees hier de volledige wettekst van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Transparant over privacy: quickscan naar het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Ede

De bescherming van (persoons)gegevens is een belangrijke taak van de gemeente. In dit onderzoek is gekeken hoe de gemeente Ede de privacywetgeving inzet in het sociaal domein.

Aanbesteden openbaar

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbeste…

Onderzoek Regeling Toestemming Doorverkoop

De ‘Regeling Toestemming Doorverkoop’ bepaalt dat in een aantal gevallen toestemming gevraagd moet worden aan de gemeente om de woning waarvan men eigenaar is, te mogen doorverkopen. Ook komt het v…