Skip to main content

Wet op de ruimtelijke ordening

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 11-04-2016
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Wet op de ruimtelijke ordening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wet op de ruimtelijke ordening’.

Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking

De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het onderzoeksprogramma 2014–2015, een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het ruimtelijke beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en…

Actueel bestemd, een onderzoek naar het actualiseren van bestemmingsplannen van de gemeente Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen verloopt binnen de gemeente Soest en hoe belanghebbenden hierbij wo…