Skip to main content

Wet openbaarheid van bestuur

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 28-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Wet openbaarheid van bestuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wet openbaarheid van bestuur’.

Uitspraak rechtszaak WOB-verzoek Stichting Tivoli aan Rekenkamer Utrecht

Op 27 januari 2016 diende de Stichting Tivoli een Wob-verzoek in naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek: een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tiv…

Tien tips voor het efficiënt en effectief afhandelen van Wob-verzoeken

Artikel 3 Wob Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuurs…