Skip to main content

wettelijke taak

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
woensdag 20-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: wettelijke taak

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘wettelijke taak’.

Wettelijke taak gemeentelijke rekenkamer

Rekenkameronderzoek is een bij wet duidelijk afgebakend terrein. Volgens artikel 182 Gemeentewet onderzoekt de rekenkamer(commissie) de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het …