Skip to main content

Wgw

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-01-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Wageningen

Tag: Wgw

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wgw’.

Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. “Maak een heldere bestuu…