Wijkaanpak

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 13-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Wijkaanpak

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wijkaanpak’.

Verkenning Bouwen aan de stad II Verkenning Bouwen aan de stad II

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huu…

Wijkaanpak, de beste aanpak?

De Delftse rekenkamer heeft nader onderzoek gedaan om, in het kader van deze herziening van de wijkaanpak, inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren van het wijkgericht werken in Delft met…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.