Skip to main content

Wijkgericht werken

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
vrijdag 23-12-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Wijkgericht werken

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wijkgericht werken’.

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken heeft in Zoetermeer al jaren prioriteit. Er wordt veel door en voor bewoners georganiseerd. Doel is een bijdrage te leveren aan een veilige stad en leefbare wijken. Maar nieuwe o…

Burgerparticipatie / Wijkgericht Werken

De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als ‘levend docu…

Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. “Maak een heldere bestuu…

Wijkaanpak, de beste aanpak?

De Delftse rekenkamer heeft nader onderzoek gedaan om, in het kader van deze herziening van de wijkaanpak, inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren van het wijkgericht werken in Delft met…