Skip to main content

Winkelpanden

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 07-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Winkelpanden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Winkelpanden’.

Aandacht voor leegstand. Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderende retailmarkt

N.a.v. de veranderende retailmarkt, leegstandscijfers en herijking van het detailhandelsbeleid is in 2016 onderzocht wat de gemeente doet om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en bestri…

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl…