Skip to main content

Wob

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 11-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Wob

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wob’.

Geheimhouding

Openbaarheid is een grondbeginsel voor het Nederlands bestuur, uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet (artikel 110). Het sluit daarmee aan op een beginsel dat in de literatuur wordt beschreven als …

Gemeenten-pas-op-bescherming-privacy-bij-plaatsing-namen-inwoners-op-openbare-besluitenlijst-internet

Juristen mr. M. Bekooy en mr. M.R. Kruisselbrink lichten in een artikel een gerechterlijke uitspraak toe van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een verzoek tot verwijdering …

Uitspraak rechtszaak WOB-verzoek Stichting Tivoli aan Rekenkamer Utrecht

Op 27 januari 2016 diende de Stichting Tivoli een Wob-verzoek in naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek: een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tiv…

Wettekst Wet hergebruik van overheidsinformatie

Lees hier de volledige wettekst van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Tien tips voor het efficiënt en effectief afhandelen van Wob-verzoeken

Artikel 3 Wob Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuurs…