Skip to main content

Wonen/leefomgeving/openbare ruimte

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
maandag 05-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Wonen/leefomgeving/openbare ruimte

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wonen/leefomgeving/openbare ruimte’.

Informatiepagina Omgevingswet

Handreiking Omgevingswet De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze handreiking reke…

Leegstand op de kaart gezet

Gemeente Coevorden voert geen effectief beleid om leegstand te bestrijden. In de gemeente Coevorden ligt de gemiddelde leegstand van woningen en winkels onder het landelijke gemiddelde. Desondanks …