Skip to main content

Woningbouw

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 11-01-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Schagen

Tag: Woningbouw

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Woningbouw’.

Onderzoek woningbouw in Schagen

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Woningbouw in Schagen om te weten te komen wat de effectiviteit is van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari …

Duurzame gebiedsontwikkeling

Zoetermeer wil de komende jaren ruim 10.000 nieuwe woningen bouwen, de Schaalsprong. Die opgave moet binnenstedelijk gerealiseerd worden en gaat samen met een kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van d…

Transformatiefonds

Met het Transformatiefonds wil Zaanstad woningbouw stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook moeten leiden tot hogere inkomste…

Evaluatie doorwerking onderzoek ‘Grip op de woningbouwproductie’

De rkc heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de sturing en regie op de woningbouwproductie. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor eht bijstellen van processen en aanpakken …

Taakstellend bouwen -een hele opgave-

Het woonbeleid van de gemeente Deventer omvat expliciete doelen ten aanzien van de productie van het aantal goedkope woningen. Volgens de Rekenkamercommissie is het voor de gemeenteraad, zeker vanu…