Skip to main content

Woonvisie

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 25-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Woonvisie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Woonvisie’.

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Medemblik

Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvis…

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Opmeer

In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvu…

Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de …