Skip to main content

Wwb

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-04-2011
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Wwb

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wwb’.

Instroombeleid

Met de introductie van de Wwb in 2004 krijgen gemeenten meer vrijheid om het bijstandsbeleid vorm te geven. Tegelijkertijd worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het bi…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de d…

De doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Dantumadeel en Dongeradeel

De gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel richten zich wat betreft re-integratie voornamelijk op duurzame uitstroom naar werk en maatwerk richting de cliënt. Kenmerkend hierbij is de vraaggerichte aa…