Skip to main content

Zaanstad

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 19-06-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Zaanstad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zaanstad’.

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. De vraag deed zich voor o…