Skip to main content

Zelfevaluatie

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 18-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Zelfevaluatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zelfevaluatie’.

NVRR-Handreiking voor (zelf)evaluaties door rekenkamers

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. Het Ontwikkelteam van de NVRR heeft een handreiking ontwikkeld om (zelf)evaluaties door rekenkamers te…

Folder Ontwikkelteam

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden…

Quick scan doorwerking rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie wil bezien of het onderwerp (doorwerking) zinvol en onderzoekbaar is. En verder: uitwerken van een voorstel voor het op doorwerking onderzoeken van drie eerdere rapporten van…

Evaluatie Rekenkamercommissie 2010-2014

Evenals eind 2009 heeft de RKC eind 2013 geëvalueerd wat de effectiviteit van de RKC de afgelopen raadsperiode is geweest. Dit is gemeten door onderzoek te doen naar de doorwerking van de onderzoek…