Skip to main content

Zelfredzaamheid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 05-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Lelystad

Tag: Zelfredzaamheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zelfredzaamheid’.

Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid voor h…

Zorgen om resultaten: rekenkamerrapport WMO

De Rekenkamer Tilburg heeft met dit onderzoek in beeld gebracht in hoeverre op papier en in de praktijk adequaat door de gemeente wordt gestuurd op het cyclische proces van het Wmo-beleid, de inkoo…

Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eerste effecten van de decentralisaties. Daartoe zijn 3000 uitnodigingen verstuurd aan inwoners van Barneveld met het verzoek een vragenli…

Meebewegen waar nodig, ruimte voor de burger binnen de Wmo in Oisterwijk

Gekeken is of het Wmo-beleid en uitvoering daarvan in Oisterwijk doelmatig en doeltreffend was. Daarnaast is vooruitgekeken hoe de Wmo in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente …