Skip to main content

Zorg

Aantal berichten met deze tag: 19

Gepubliceerd op:
maandag 28-11-2016
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Zorg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zorg’.

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in de periode 2009-2015 haar uitgaven in het sociale domein met € 10 miljoen teruggebracht. De gesubsidieerde taken zijn echter niet, zoals de provincie verwachtte, door …

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân.

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2015. Af en toe is een doorkijk gegeven naar 2016 wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij de drie meest …

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen hebben de uitgaven in het sociale domein in de periode 2009-2016 met € 8 miljoen teruggebracht. De provincie is gestopt met gebiedsgerichte welzijns- en zorgproject…

Voor de (d)Raad ermee!

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvo…

Op eigen kracht, onderzoek naar sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. In dit rekenkameronderzoek is gekeken naar de aanwezigheid va…

Werk in uitvoering -meer grip op het sociale domein-

De RKC heeft de decentralisaties binnen het sociaal domein onderzocht en concludeert dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan, goed heeft o…

Verslag en presentatie Workshop C – WMO Decentralisatie van de langdurige zorg

Verslag workshop C tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Bob van der Meijden van de VNG gaf aan het begin van de workshop een presentatie over de Wmo 2015. Daarbij ging hij in op wat…

RegiZorg -opkomst en ondergang (en opkomst) van een zorgexperiment-

In 2008 ging RegiZorg, een BV van de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen, van start. De oprichting van RegiZorg was een gezamenlijk initiatief van gemeente, zorgkantoor en zorgverzekera…

Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar d…

Met één blik op de toekomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat gemeenten die het ouderenbeleid moeten uitvoeren …