Skip to main content

Zwembad

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 27-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Zwembad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zwembad’.

Wat kost een nieuw zwembad?

Mei 2013 werd het Geusseltbad geopend. Daarna bleek de bouw ca. €8 mln duurder dan geraamd in 2012. Ook de exploitatiebegroting werd meermalen opgehoogd. Dit vormde de aanleiding voor onderzoek doo…

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de bezuinigingen in 2012. Het onderzoek is toegespitst op verenigingen en instellingen die voor 50% of meer gekort zouden worden o…

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Het gemeentebestuur zet, wat betreft de sport, in op een grotere zelfwerkzaamheid van de gebruikers van de sportaccommodaties om de betaalbaarheid ook in de toekomst te waarborgen. Daarbij zal het …