Skip to main content

Wat is een rekenkamer?

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Wat is een rekenkamer?

Elke gemeente, provincie en waterschap moet een rekenkamer hebben. Rekenkamers onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. Dat gaat om meer dan rekenen. Ze onderzoeken wat er gebeurt en wat dat kost en oplevert. En: hoe dat beter kan.

Een rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek. Iedereen kan onderwerpen aandragen, maar elke rekenkamer beslist zelf wat zij onderzoekt, wanneer zij dat doet en hoe zij dat doet. De meeste rekenkamers doen een paar onderzoeken per jaar.