Skip to main content

Wie is de werkgever van de secretaris of onderzoeker van mijn rekenkamer?

Categorie: Algemeen

In de Gemeentewet staat dat ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, ter zake van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig zijn aan de rekenkamer. Het is de praktijk van veel rekenkamers dat de secretaris of onderzoeker dit werk slechts in deeltijd doet en voor de rest van diens uren werkzaamheden binnen de griffie verricht.

Daarom adviseren wij een pragmatische werkwijze:
Maak als voorzitter van de rekenkamer afspraken over de werkzaamheden van de secretaris / onderzoeker met de griffier en de secretaris/onderzoeker. Maak daarnaast duidelijke afspraken met de griffier over het moment en de input die de rekenkamer levert voor het functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek van de medewerker met de griffier. Heb regelmatig (evaluatie)gesprekken als voorzitter van de rekenkamer met de secretaris/ onderzoeker over de werkzaamheden. Neem de secretaris/onderzoeker mee in de te geven input over diens functioneren aan de griffier.