Skip to main content

3D-Denktank

Categorie: Decentralisaties Sociaal Domein

Decentrale taken in het sociaal domein zijn complex en veelomvattend en dit geldt ook voor het rekenkameronderzoek.

Het hoofddoel van de denktank is het krijgen van overzicht en inzicht in de diverse aspecten rondom de 3D’s, waaronder kaderstelling door de raad, de bestuurlijke context en de governance in het woud van stakeholders. Dit in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en met ondersteuning van de NVRR.