Skip to main content

BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) beschikbaar als Linked Data en via API

Categorie: Big Data

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG, is beschikbaar als linked data.

Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web. Doordat de linked data opgeslagen worden in de cloud, is grote data-opslag door individuele organisaties niet meer nodig.

Zowel het verbinden van de data als het voorkomen van overbodige opslag sluit aan bij de gedachte van het stelsel van basisregistraties, waar de BAG onderdeel van is. Daarom is het een logische stap om de BAG beschikbaar te stellen als Linked Data en later ook te linken aan andere basisregistraties. De BAG leent zich daar goed voor omdat veel informatie via het adres aan elkaar gelinkt kan worden.

Voor de BAG wordt een API (application programming interface) verstrekt. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen, in dit geval de data. Met de API kan de BAG op verschillende manieren geraadpleegd worden. Het is een aanvulling op de bestaande BAG-webservices.

Raadpleeg de BAG als Linked Data

Raadpleeg Linked Data kunnen via een SPARQL endpoint