Skip to main content

Dossier BTW voor kleine ondernemers: (re)acties NVRR 2013-

Categorie: (Rand)Voorwaarden

In 2013 ontstond er onrust in rekenkamerland over de mogelijke BTW-plicht voor rekenkamer(commissie)leden. Het bestuur van de NVRR heeft contact gehad met het  Ministerie van Financiën om meer duidelijkheid te verkrijgen.

Uit de brief van het Ministerie van Financiën die wij hebben ontvangen blijkt dat alle leden van een rekenkamer of rekenkamercommissie in beginsel aangemerkt worden als ondernemer in de zin van de BTW. Of ook daadwerkelijk BTW moet worden afgedragen hangt af van de specifieke situatie van het betreffende lid. Er is dus geen algemene regel te geven of iemand daadwerkelijk BTW moet afdragen, maar is e.e.a. sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Ons advies is dan ook contact op te nemen met uw belastingadviseur of de belastingdienst over hoe in uw situatie te handelen.

Meer informatie leest u in de stukken die we voor u op een rij hebben gezet.

10-02-2016: Uitbetaling vergoeding Rekenkamerleden bij BTW-plicht

04-12-2013: Brief van Min. van Finaciën aan NVRR

25-09-2013: Brief van NVRR aan Staatssecretaris Weekers

26-03-2013: Besluit kleine ondernemersregeling