Skip to main content

Drie vragen over doorwerking (2012)

Categorie: Opvolging / Nazorg / Doorwerking

In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Het doel was te achterhalen op welke manier de leden bezig zijn met de doorwerking van hun onderzoeken. Hierbij is gekeken naar zowel mogelijke verschillende vormen van overleg met derden, als andere activiteiten gericht op doorwerking. 120 leden (ongeveer de helft van de NVRR-leden) hebben gereageerd.

Vormen van overleg mede gericht op doorwerking

Per onderdeel van de (lokale) overheid zijn meerdere soorten overleg mogelijk die mede gericht kunnen zijn op doorwerking van rekenkameronderzoek.

In onderstaande grafiek is per onderdeel weergegeven:

  • welke contacten er in den lande zijn en
  • welk karakter de bespreking heeft.

Uit de ‘drie vragen doorwerking’ blijkt dat als er overleg wordt gevoerd met een onderdeel, dit over het algemeen 1 tot 2 keer per jaar gebeurt.

Andere activiteiten gericht op doorwerking

De vraag over andere activiteiten gericht op doorwerking was een open vraag, waar de leden meerdere antwoorden op mochten geven. Het volgende beeld komt uit deze vraag naar voren.

Bronnen

‘De drie vragen samengevat’, resultaten enquête doorwerking. Commissie kwaliteitzorg NVRR, Corine Baarda en Steven van Dijk, november 2012.