Skip to main content

Handreiking Open Data voor waterschappen

Categorie: Big Data

De Unie van Waterschappen heeft een handreiking ontwikkeld die ingaat op wat open data kan betekenen voor de waterschappen. Open data wordt steeds belangrijker voor de waterschappen en de samenleving.

De handreiking Open Data gaat in op de voordelen en risico’s van open data. Daarnaast geeft de handreiking inzicht in de juridische context van open data en de manier waarop open data beschikbaar kan worden gesteld.