Skip to main content

Mogelijke bronnen onderwerpen rekenkameronderzoek

Categorie: (Onderzoeks)Proces

Officiële stukken:

 • Raadsstukken en raadsagenda’s.
 • Stukken van B&W (bestuursrapportages evaluatierapporten etc.).
 • De begroting, jaarrekening, voorjaarsnota etc.
 • Stukken van de account zoals tussentijds verslag en managementletter.
 • Commissieagenda’s en notulen.

Andere bronnen:

 • Lokale kranten en wijkbladen.
 • Individuele signalen van raadsleden, ambtenaren en burgers.
 • Het horen van de raad.
 • Overleg met audit-commissie of accountant.
 • Binnenlands bestuur.
 • VNG magazine.
 • Maatschappelijke organisaties.