Skip to main content

Nieuw informatiedocument 3D’s

Categorie: Decentralisaties Sociaal Domein

De NVRR heeft opdracht gegeven tot actualisatie van het ‘Informatiedocument 3Ds’, waarvan het origineel stamt uit oktober 2014. Aanleiding voor het eerste document was dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor tal van nieuwe taken in het sociale domein.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het tijd voor een nieuwe versie. In dit document is specifiek aandacht voor:

  • schaal van werken en samenwerkingspartners en
  • organisatie van de toegang en doorverwijzing naar specialistische voorzieningen.

Bovendien komen aansturing en verantwoording uitgebreider aan de orde dan in de eerdere versie.