Skip to main content

NVRR geeft eerste Inspiratiedocument uit met overzicht van best practices in rekenkameronderzoek sociaal domein

Categorie: Decentralisaties Sociaal Domein

Het Inspiratiedocument biedt een overzicht van best practices van een vijftiental rekenkameronderzoeken (gepubliceerd in 2016-2017).

In dit document is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessant kan zijn: inhoudelijke focus en in het onderzoek uitgewerkte aandachtspunten en onderzoeksmethodiek (gekozen aanpak en ingezette onderzoeksinstrumenten).

Het Inspiratiedocument is opgesteld door Herbert ter Beek, Bureau voor Economische Argumentatie, in opdracht van de NVRR, met subsidie van het ministerie van BZ.

Documenten